หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
บุคลากร อบต.พลับพลา
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
หัวข้อหลัก

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ


  หน้าแรก     ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

 

การนับถือศาสนา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ และมีบางส่วนที่นับถือศาสนาคริส               

ประเพณีและงานประจำปี ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ประชาชนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธ จะมีงานประเพณีดังนี้

                 -  งานบุณคูณลาน เป็นงานประจำระดับอำเภอ ประชาชนในทุกตำบลจะต้องเข้าร่วมงานดังกล่าวทุกปี มีการจัดนิทัศกาล ออกร้าน จำหน่ายสินค้า การประกอบพิธีทางศาสนาบุชาพระคุณข้าว

                -  งานบุญเบิกบ้าน(บุญบั้งไฟ หรือบุญเดือนหก) เพื่อเป็นการบุชาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิประจำหมู่บ้านก่อนการลงทำการปักดำ ที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านจำกำหนด วันจัดงานขึ้นพร้อมกัน และองค์การบริหารส่วนตำบล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา มีภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ เสื่อกก ผ้าขิด รองเท้า ปลาส้ม เป็นต้น ภาษาถิ่น ในพื้นที่ตำบลพลับพลาประชาชนส่วนมากใช้ภาษาในการสื่อสารคือ ภาษา  อิสาน ภาษาลาว เป็นภาษาท้องถิ่น

                -  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกตำบลพลับพลาเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำชี มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ประชาชนได้มีการใช้เวลาว่างจากการทำนา เช่น ทำปลาส้ม ทอเสื่อกก ทอผ้าขิด เป็นสินค้าพื้นเมืองและเป็นของที่ระลึก เพื่อจำหน่ายในการออกร้านตามงานต่าง เป็นการหารายได้เพิ่ม

 

 

 

 

 

 

หัวข้อหลัก

นางจีระภรณ์ ปราบมนตรี
ปลัด อบต.พลับพลา ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ อบต.
ประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 107.21.85.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 931,347

ถาม-ตอบ
หัวข้อหลัก
การติดต่อข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-030-130
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.