ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  ตำบลพลับพลา  อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด  45170

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
อบต.ในเครือข่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูล ITA
การปฏิบัติงาน
Bocoran Admin Jarwo - Rodaslot
คู่มือประชาชน


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสาวพรนภัทร วิระทูล
หัวหน้าสำนักปลัด


นายยอดอาวุธ โพธิ์ศรีขาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวเกตศราภรณ์ คุณวิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายพีรภัทร ชาล่าม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง
นักวิชาการเกษตร


นางสาวนิตยา นพวัตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางพัชรินทร์ รูจีพันธ์
คนงานทั่วไป (งานสปสช)


นายอานันท์ ศรีมาชัย
คนงานทั่วไป (งานแผนพัฒนาท้องถิ่น)


นายอุดมพร ยวงโป่งแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน


นายสมเกียรติ บุญฉิม
พนักงานดับเพลิง


นายสมบูรณ์ คัดทจันทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกล


นายชาญยุทธ จตุเทน
ช่างเครื่องสูบน้ำ


นายธวัชชัย อาจคำพันธ์
พนักงานสูบน้ำ


นายอดิศร สิมเสมอ
พนักงานสูบน้ำ


นายนิคม กระแสร์
พนักงานสูบน้ำ


นายประพันธ์ุ ภาวะพจน์
พนักงานขับรถ


นายมนตรี ไชยสิงห์
คนสวน


นายสุวรรณ บุญเพ็ง
นักการภารโรง


นายอาณัติ เนตรมุข
จ้างเหมาบริการ ดูแลสถานีสูบน้ำบ้านขวัญเมือง


นางสาวกรรภิรมย์ ภูมิพัฒน์
จ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป)


นายธวัชชัย ทองเพ็ญ
จ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป)
สาส์นจากผู้บริหาร

นายมานะ โปร่งมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
แบบสำรวจความคิดเห้น
กฎหมายน่ารู้
การให้บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.56.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 962,454

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
เว็บไซด์ท้องถิ่นไทย
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
บริการออนไลน์
ความรู้เกี่ยวกับอบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-030-130
Email : fffffff
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.