หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
บุคลากร อบต.พลับพลา
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
หัวข้อหลัก

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางจีระภรณ์ ปราบมนตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


นายเรวัต รัตนวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวพรนภัทร วิระทูล
หัวหน้าส่วนสำนักงานปลัด อบต.


นางสาวอัชรา วิชาพูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายยอดอาวุธ โพธิ์ศรีขาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวเกตศราภรณ์ คุณวิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายพีรภัทร ชาล่าม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวนิตยา นพวัตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางพัชรินทร์ รูจีพันธ์
คนงานทั่วไป (งานสปสช)


นายอานันท์ ศรีมาชัย
คนงานทั่วไป (งานแผนพัฒนาท้องถิ่น)


นายอุดมพร ยวงโป่งแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน


นายสมเกียรติ บุญฉิม
พนักงานดับเพลิง


นายสมบูรณ์ คัดทจันทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกล


นายชาญยุทธ จตุเทน
ช่างเครื่องสูบน้ำ


นายธวัชชัย อาจคำพันธ์
พนักงานสูบน้ำ


นายอดิศร สิมเสมอ
พนักงานสูบน้ำ


นายนิคม กระแสร์
พนักงานสูบน้ำ


จ้างเหมาบริการ
พนักงานสูบน้ำ


นายประพันธ์ุ ภาวะพจน์
พนักงานขับรถ


นายมนตรี ไชยสิงห์
คนสวน


นางสาวสุนิสา อาษาบาล
(พนักงานจ้างทั่วไป)


นายสุวรรณ บุญเพ็ง
นักการภารโรง


นายธวัชชัย ทองเพ็ญ
คนงานทั่วไป
หัวข้อหลัก

นางจีระภรณ์ ปราบมนตรี
ปลัด อบต.พลับพลา ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ อบต.
ประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 107.21.85.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 931,330

ถาม-ตอบ
หัวข้อหลัก
การติดต่อข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-030-130
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.